Minikoncepce rozvoje mládežnického šachu v LK

Byl zveřejněn informativní materiál KM, viz sloupek vpravo