Přerušeny všechny soutěže ŠSLK i ŠSČR

z rozhodnutí VV ŠSČR byly přerušeny všechny ligové soutěže, o ostatních MČR bude rozhodnuto dle vývoje situace

z rozhodnutí VV ŠSLK byly přerušeny všechny soutěže řízené ŠSLK, o KP plánovaných na nadcházející měsíce bude rozhodnuto dle vývoje situace