Přihlášky do KP a KS družstev

13. 9. je konečný termín přihlášek do KP a KS družstev, rozpisy najdete v sekci STK. Losovací schůze proběhne po Konferenci ŠSLK v neděli 28. 9. v Liberci.

Mach