Varování a upozornění – Pokuta za nenastoupení hráče základní sestavy

Vážení přátelé šachu, jedná se o nařízení hovořící o  povinnosti hráče základní sestavy sehrát alespoň dvě utkání, pokud tak neučiní, následuje pokuta. Letos nám zde vznikl bohužel tento problém, a tak bych rád touto cestou na to upozornil.

Pokud oddíl během soutěže zjistí, že některý z jeho hráčů nebude moct tuto povinnost z objektivních důvodů splnit, je nejlepší, když okamžitě informuje vedoucího soutěže. Možnost uvést důvody porušení této povinnosti jsou v zásadě do udělení pokuty – v rámci ŠSČR je to dáno termínem rozšířené schůze STK, která pokuty schvaluje, praxe STK ŠSLK je řešit pokuty před dalším ročníkem.

Michal Mach