Aktualizace termínového kalendáře – 6.5.2014

Byl aktualizovám termínový kalendář.