Aktualizace – výsledky turnajů.

Byli aktualizovány a nahrány výsledky turnajů v DDM Libertín  a Olympiáady mládeže 2014 v Liberci.