Jarní šachový turnaj – 19.3.2016 – Liberec

Turnaj je do provodným turnajem KPmládeže.

Více viz turnaje/propozice