Ostatní KP

Ostatní neodehrané turnaje (akce v gesci STK ŠSLK) se přesouvají do pozdějších termínů, případně odpadnou, bude upřesněno jednotlivými pořadateli.