Podpora kroužků mládeže ŠSLK

KM ŠSLK zveřejnila pravidla podpory kroužků mládeže. Podpora navazuje na program podpora kroužků od ŠSČR, který vyžaduje alespoň 8 aktivně registrovaných dětí, které se účastní turnajů. Z kraje tuto dotaci rozšiřujeme na kroužky, které mají alespoň 3 takové hráče registrované k 30. 6. 2013. Podrobnosti naleznete v Usnesení 1/2013 KM ŠSLK (Komise mládeže) nebo na této stránce v sekci Akce.