Přebor škol 2017/2018

termín OK je jednotlivým pořadatelům doporučen na úterý 28. 11. 2017

termín KK je stanoven na úterý 13. 2. 2018