Open Desko Liberec, Chess 960 Fischerovy šachy – doprovodný turnaj